مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
(46.42%) 26
عالی
(21.42%) 12
خیلی خوب
(17.85%) 10
خوب
(3.571%) 2
متوسط
(10.71%) 6
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 56